Widoczne znaki zakazu dla BHP

Gabriela Woźniak 2018-12-20 0 komentarzy
Wpis

Oferta sklepu BHPEX Zielona Góra obejmuje kompletny wybór znaków i piktogramów BHP, które wykonane są ściśle wedle wytycznych umieszczonych w przepisach i normach, jak PN-EN ISO 7010:2012 i dostępne pod postacią naklejek i płytek sztywnych PCV o określonych wymiarach. 

Na stronie bhpex.pl znajdziecie Państwo znaki zakazu BHP w różnych kategoriach, dotyczące:

  • ograniczeń w dostępie - zarówno do stref zwiększonego ryzyka, dla osób niepowołanych, nieuprawnionych, dla osób w określonym stanie (np. pod wpływem środków odurzających) osób z "dodatkowym towarzystwem" (np. z psem), czy osób, których zdrowie mogłoby ucierpieć w skutek procesów i maszyn pracujących na terenie danego obiektu (np zakaz wstępu z rozrusznikiem serca);
  • ograniczeń czynności - zakazy dotyczące lokowania gabarytów, użytkowania i konserwacji maszyn (np. zakaz smarowania w trakcie pracy, nieprawidłowego stosowania danych środków (np. zakaz polewania wodą) lub stosowania danych środków w ogóle (np. zakaz używania detergentów, wykonywania czynności za pomocą maszyn(np. zakaz wysypywania), wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych i zagrażających utrzymaniu porządku (np. zakaz gry w piłkę)
  • ograniczeń w ruchu pojazdów - zarówno na terenie zakładów (np. zakaz wjazdu wózkiem widłowym), jak i na drogach publicznych i wewnętrznych (np. zakaz zjazdu z drogi)
  • graniczeń w używaniu rzeczy i przedmiotów - zakaz dotyczący wszystkich przedmiotów, których stosowanie może być potencjalnie niebezpieczne, bądź naruszać zasady zachowania tajemnicy (telefony, aparaty, kamery, buty na obcasie itp.)

Skomentuj wpis