Zasiłek macierzyński - Norwegia

Nikodem Olszewski 2019-06-12 0 komentarzy
Zasiłek macierzyński - Norwegia

Polskie rodziny, których członkowie pracują i przebywają (czasowo lub na stałe) w Norwegii, mogą korzystać z dostępnych tam świadczeń, które znacząco wpływają na jakość ich życia. Jeśli chodzi o zasiłek macierzyński w Norwegii, warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi, które określają, kiedy można się o niego ubiegać.

 

Co ważne, aby uzyskać prawo do świadczenia tego typu, trzeba wykazać osiągnięcie dochodu, który nie będzie niższy niż 0,5 G przez 6 z 10 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Matka, która wypracowała sobie prawo do zasiłku, już tygodnie przez planowanym porodem może rozpocząć jego pobieranie. Kiedy dziecko pojawi się na świecie, będzie ona mogła kontynuować pobieranie zasiłku przez co najmniej sześć kolejnych tygodni.

 

Ponadto rodzice mogą podzielić między siebie czas urlopu - w zależności od tego czy oboje wypracowali sobie prawo do foreldrepenger. Jeżeli partnerzy dzielą wolne między siebie, każdy z nich otrzyma po 15 tygodni urlopu, a pozostały czas ma charakter wspólny i jest oddawany do dowolnego podziału. Można np. zdecydować, ile będzie wynosił okres pobierania foreldrepenger. Jeśli rodzice wybiorą 49 tygodni, świadczenie będzie wynosiło 100 procent; w przypadku urlopu składającego się z 59 tygodni świadczenie będzie wynosiło 80 procent.

 

Co ważne, kiedy ani matka, ani ojciec dziecka nie wypracowali sobie prawa do foreldrepenger, a ich dziecko urodziło się w Norwegii, NAV wypłaci im jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Jest to tzw. engangstønad, a jego wysokość wynosi 75 000 koron.

 

Jak podaje PNC GROUP, wśród wymaganych do uzyskania świadczenia dokumentów znajdują się: akt urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, musi być on przetłumaczony lub wielojęzyczny); umowa o pracę rodzica, który stara się o świadczenie; jeżeli matka wraca do pracy, na studia albo jest chora – odpowiednie zaświadczenie; kopie dokumentów tożsamości rodziców oraz karta ciąży.

Skomentuj wpis