Kurs koparki

Leonard Cieślak 2019-07-07 0 komentarzy
Kurs koparki

Coraz więcej młodych osób zaczyna inwestować w swoją przyszłość, decydując się na zawody dające twarde uprawnienia. Zainteresowaniem cieszą się takie profesje, jak operatorzy różnego typu maszyn budowlanych. Co znamienne, coraz więcej kobiet decyduje się przekwalifikować, wybierając specjalistyczne szkolenia. Największą popularnością cieszy się kurs koparki i ładowarki (klasa I i III). Szkolenie to realizowane jest w Ośrodku Doskonalenia Kadr Odeka. Trwa ono 200 godzin i prowadzone jest przez najwyższej klasy specjalistów.

Program kursu obejmuje takie zagadnienia jak:

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • dokumentacja techniczna, 
  • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
  • podstawy elektroniki,
  • silniki spalinowe,
  • elementy hydrauliki,
  • technologia robót,
  • budowa maszyn,
  • praktyka wstępna,
  • zajęcia praktyczne

Kadra szkoleniowa kładzie ogromny nacisk na dwa ostatnie podpunkty, czyli te związane z manualnymi umiejętnościami obsługi sprzętu przez kursantów. Na zajęcia praktyczne poświęcono 60 godzin, podczas których uczestnicy szkolenia pod czujnym okiem trenerów korygują swoje błędy i uczą się odpowiedniej obsługi koparko-ładowarki.

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin państwowy. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymują uprawnienia operatora koparko-ładowarki (wystawia je Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie). 

Co ważne, kryteria wzięcia udziału w niniejszym kursie są naprawdę przystępne. Wystarczy być osobą pełnoletnią z wykształceniem podstawowym (minimum). Ponadto trzeba okazać świadectwo lekarskie, które stwierdza brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora koparki oraz mieć zrealizowaną praktykę jako pomocnik operatora.

Skomentuj wpis